สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ดาวเรืองกระถาง,เมล็ดดาวเรืองกระถาง,เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง กระถาง,เมล็ดดาวเรือง กระถาง,เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองไม้กระถาง,เมล็ดดาวเรืองไม้กระถาง,เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง ไม้กระถาง,เมล็ดดาวเรือง ไม้กระถาง,กรีนบลู,ตรากรีนบลู,ตรา กรีนบลู,ดาวเรือง,เมล็ดพันธุ์ ดอกดาวเรือง,เม

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตัดดอกลูกผสม ภูพานเพชร ตรากรีนบูล

ต้นสูง  แข็งแรง  ดอกดก สีเหลือง  ความสูงต้น 70-100 ซม. ขนาดดอก 8-10 ซม. อายุออกดอก 58 วัน หลังเพาะเมล็ด เหมาะสำหรับปลูกตัดดอก

Marigold Flower Seed F1 (cut flower)  PhuPhanPhet Green Bull Brand
Vigorous and Tall plant which produce prolific flower, Orange Plant Height 70-100 cm. Flower size 8-10 cm. first flower 58 days after sowing

hạt giống hoa cúc vạn thọ (PhuPhanPhet) Green Bull Brand

Cây cao từ 70-100 cm cho hoa kích thước 8-10cm. Cây sẽ ra hoa sau 58 ngày gieo hạthạt giống hoa cúc vạn thọ (PhuPhanThong) Green Bull Brand

Cây cao từ 30-45cm cho hoa kích thước 7-9cm. Cây sẽ ra hoa sau 54 ngày gieo hạt

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองกระถางลูกผสม ภูพานทอง ตรากรีนบูล
ทรงพุ่ม กระทัดรัด สีเหลืองทอง  ความสูงต้น 30-45 ซม. ขนาดดอก 7-9 ซม. อายุออกดอก 54 วัน หลังเพาะเมล็ด เหมาะสำหรับปลูกในกระถาง และตัดดอก

Marigold Flower Seed F1 (Pot) PhuPhanThong Green Bull Brand
Compact plant habit suitable for pot plant and can use for cut flower also. Golden yellow. Plant Height 30-45 cm. Flower Size 7-9 cm. first flowering 54 days after sowing


Please visit website for more details:

 

www.phuphanphet.com

 

www.agroforests.com

 

Email:  greenbullseed@gmail.com

 

mr.Vorapat  Suangsawaeng

Thailand Tel:   + 66  (0) 84 012 3451

Vietnam Tel:    + 84  (0) 91 450 7590

Cambodia Tel: +855 (0) 16 548 379

view